top of page

Tư vấn tái thiết khách sạn

Giới thiệu dịch vụ

Khi nào một Khách sạn cần dịch vụ Tái thiết?

Một Khách sạn cần dịch vụ Tái thiết trong các trường hợp sau:

 • Chủ đầu tư, chủ sở hữu Khách sạn phá sản và tài sản đảm bảo bị thu hồi và trao vào tay chủ nợ (Ngân hàng, công ty tài chính)

 • Khi Khách sạn vừa trải qua hoạt động M&A. Lúc này bên Mua khách sạn sẽ thực hiện việc tiếp nhận các hoạt động kinh doanh của khách sạn và tự tổ chức, xây mới bộ máy vận hành.

Dịch vụ Tái thiết Khách sạn bao gồm những hoạt động sau:​

 • Xác định mục tiêu Tái thiết, nguồn lực và thời gian triển khai

 • Nghiên cứu thị trường và Lập kế hoạch kinh doanh cho Khách sạn 

 • Lập kế hoạch tài chính và kế hoạch nguồn vốn để đầu tư cho hoạt động Tái thiết 

 • Triển khai các hoạt động vận hành, kinh doanh Khách sạn

 • Xây dựng kế hoạch truyền thông Nhà đầu tư, và bên mua tiềm năng, và Xây dựng mối quan hệ với Nhà đầu tư, và bên mua tiềm năng, các tổ chức tài chính, tư vấn liên quan.

Coxi hiểu cả khía cạnh kinh doanh và pháp lý của việc nhận những khách sạn trong giai đoạn khủng hoảng tài chính, hoặc giai đoạn khách sạn bị Ngân hàng, Công ty tài chính, Người cho vay tịch thu thế chấp. Chúng tôi hợp tác với Bên cho vay để ổn định hoạt động của khách sạn, nâng cao hiệu quả của khách sạn và duy trì, cải thiện giá trị tổng thể của khách sạn. Chúng tôi có sẵn các giao thức để tiếp quản tài sản một cách hiệu quả, bảo mật thông tin, triển khai cách hoạt động Tái thiết một cách chuyên nghiệp.

 

Vui lòng liên hệ để trao đổi thêm về những gì chúng tôi có thể giúp bạn!

Hãy đặt câu hỏi hoặc cho chúng tôi biết bạn cần hỗ trợ gì. Chúng tôi sẽ liên hệ bạn trong vòng 24 tiếng.

 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Instagram
bottom of page