Sứ mệnh, tầm nhìn của Coxi là gì?

122728766_735108283754535_89759164842488
122860049_735102867088410_41655208202322

2030 có mạng lưới kinh doanh phủ khắp thị trường Đông Nam Á

Sứ mệnh

01

TÔN VINH GIÁ TRỊ VĂN HÓA ĐỊA PHƯƠNG

Mỗi nơi mà Coxi đến thì Coxi sẽ tôn vinh, đề cao, lồng ghép các giá trị tốt đẹp về Văn Hóa Truyền Thống Tại Địa Phương Đó vào các sản phẩm kinh doanh của Coxi – không gian nội thất khách sạn – dịch vụ trải nghiệm…., cũng như các hoạt động cộng đồng – phi kinh doanh, như xây dụng nhận thức, tài trợ bảo tồn, tài trợ nghiên cứu…Đây là Yếu Tố Lõi của mô hình kinh doanh du lịch của Coxi , và cũng trùng khớp với nhu cầu tiền ẩn của Khách Du Lịch có mong muốn tìm hiểu Giá Trị Văn Hóa Bản Địa)

02

TẠO RA KẾT NỐI MANG ĐẾN NIỀM VUI SỐNG

Nhân viên – Nhân viên, Nhân viên – Coxi, Khách hàng – Khách hàng, Khách hàng – Giá trị VHTT tại địa phương, Khách hàng – Dịch vụ, Khách hàng – Nhân viên, Coxi – Cộng đồng…….Coxi là cầu nối cho những Kết Nối này). Coxi mang đến kết nối là mang đến Giá Trị (Giá trị có thể hiểu và Vật chất và Tinh thần mà có ý nghĩa với người nhận) cho các bên tham gia, việc đáp ứng được Giá Trị cho từng bên sẽ mang đến một dang Niềm Vui cho chính Coxi và bên nhận được Giá TRị (Hãy nhớ lại khoảng khắc khi bạn làm được một điều tốt)

03

LÀM CHO THẾ GIỚI TỐT ĐẸP HƠN

Trong quá trình hoạt động, Coxi sẽ triển khai cũng như tuân thủ các loại hoạt động mang tính bền vững cho Cộng đồng và môi trường, như hiện nay là xu hương Xanh, giảm thiểu rác thải nhựa)