top of page

Dịch vụ Quản lý Tài sản
Bất động sản Khách sạn, Resort

Giới thiệu dịch vụ

Là một Nhà quản lý Tài sản Khách sạn, Coxi không chỉ giúp Chủ khách sạn & Nhà đầu tư khách sạn tối ưu hiệu quả kinh doanh trong ngắn hạn, mà quan trọng hơn chúng tôi giúp bạn định hình hoạt động kinh doanh Khách sạn theo hướng tối ưu giá trị định giá Khách sạn trong tương lai. 

Trong suốt hơn 2 năm (2020 & 2021) ảnh  hưởng của Đại dịch Covid và gần 1 năm phục hồi sau dịch (2022), các khách sạn đã phải vật lộn để thích nghi và cạnh tranh trong điều kiện cung lớn hơn cầu. Chiến lược hoạt động chính của hầu hết các khách sạn là cạnh tranh về giá và cắt giảm chi phí hoạt động. Nhưng tác động của chiến lược này không bền vững. Mặc dù ban đầu nó mang lại lợi nhuận, nhưng lại có tác động tiêu cực tới trải nghiệm khách hàng và tâm lý người lao động. Dần dần, danh tiếng của khách sạn sẽ bị giảm sút, giá bán phải tiếp tục hạ để cạnh tranh, chi phí bảo trì và sửa chữa tài sản tăng hoặc phát sinh hạng mục đầu tư thay mới, dẫn tới lợi nhuận có xu hướng bị bào mòn. 

Tại Coxi, chúng tôi đã khám phá ra cách thức tốt hơn để vận hành khách sạn giúp tối đa hóa lợi nhuận trong dài hạn, đồng thời duy trì được trải nghiệm khách hàng tốt và khích lệ được tinh thần làm việc của người lao động. Năm 2023 dự kiến vẫn là một năm với nhiều biến động và sự không chắc chắn đến từ nguy cơ suy thoái kinh tế toàn cầu. Do vậy, yếu tố linh hoạt và thích nghi vẫn là yêu cầu cơ bản trong phương thức vận hành khách sạn.

 

Tại Coxi, Chúng tôi cung cấp dịch vụ Quản lý Tài sản Khách sạn gồm những nội dung cơ bản sau:

  • Đánh giá hiện trạng của dự án Khách sạn (đã hình thành hoặc sẽ hình thành trong tương lai) trên góc độ Nhà đầu tư khách sạn

  • Nghiên cứu thị trường và đưa ra những đề xuất chiến lược đầu tư và kinh doanh nhằm giúp gia tăng giá trị thị trường của Khách sạn - Đối với những Dự án Khách sạn sẽ hình thành trong tương lai.

  • Tư vấn cải tạo, đổi mới đối với những dự án Khách sạn đã vận hành một thời gian nhưng chưa đạt hiệu quả kỳ vọng.

  • Định giá Khách sạn và tư vấn mua, bán Khách sạn (M&A)

  • Tư vấn tái thiết hoạt động kinh doanh Khách sạn sau mua bán, sáp nhập (M&A) 

  • Quản lý vận hành hoạt động kinh doanh khách sạn

Dịch vụ Quản lý tài sản có thể bao gồm hoặc không bao gồm dịch vụ Quản lý vận hành. Chúng tôi căn cứ trên hiện trạng của dự án và nhu cầu của từng Chủ khách sạn để tùy chỉnh đề xuất dịch vụ phù hợp. 

Vui lòng liên hệ để trao đổi thêm về những gì chúng tôi có thể giúp bạn!

Hãy đặt câu hỏi hoặc cho chúng tôi biết bạn cần hỗ trợ gì. Chúng tôi sẽ liên hệ bạn trong vòng 24 tiếng.

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram
bottom of page