TAM Á VƯỢT QUA CÁC ĐIỂM ĐẾN NGHỈ DƯỠNG KHÁC CỦA KHU VỰC CHÂU Á TBD TRONG THỜI GIAN NGHỈ LỄ