top of page

Dịch vụ Quản lý vận hành Khách sạn gồm những công việc gì?

Về mặt định nghĩa thì công ty quản lý khách sạn là người thay mặt chủ sở hữu điều hành hoạt động hằng ngày của khách sạn. Nhưng điều đó chính xác có nghĩa là gì? Công ty quản lý khách sạn làm những công việc gì?


Tùy thuộc vào các chi tiết cụ thể của từng dự án khách sạn, một công ty quản lý vận hành khách sạn có thể chịu trách nhiệm các hoạt động sau:

  • Tuyển dụng, đào tạo nhân sự và xử lý bảng lương và chế độ cho người lao động

  • Điều hành tất cả các bộ phận hoạt động, như bộ phận tiền sảnh, buồng phòng, kinh doanh, và thực phẩm và đồ uống.

  • Quản lý mối quan hệ và thanh toán với các nhà cung cấp

  • Điều chỉnh giá phòng và chạy các chương trình khuyến mãi

  • Thực hiện bảo trì bảo dưỡng trang thiết bị & tài sản cố định. Đề xuất sửa chữa và đầu tư mới tài sản cố định.

  • Lập kế hoạch ngân sách và làm báo cáo tài chính cho chủ sở hữu

  • Quản lý sự hiện diện trực tuyến của khách sạn (các đánh giá, và kênh truyền thông mạng xã hội) và thực hiện các chiến lược tiếp thị

  • Trong một số trường hợp, cần phối hợp với Chủ sở hữu cải tạo hoặc mở rộng dự án khách sạn

Nếu khách sạn có thương hiệu thì thương hiệu sẽ đảm nhận một số công việc trong số các nhiệm vụ này. Các thương hiệu thường cung cấp hỗ trợ tiếp thị, công nghệ tại chỗ cho nhân viên và khách cũng như hướng dẫn về nội thất và trang trí.


Dù có liên kết với thương hiệu hay không thì công ty quản lý thường không tham gia vào các quyết định quan trọng về tài sản vật chất, mà chỉ là người báo cáo và đưa ra các đề xuất đối với tài sản vất chất của khách sạn. Chủ khách sạn hoặc nhóm sở hữu (thường là nhóm nhà đầu tư bất động sản) quyết định thời điểm mua hoặc bán tài sản.


Việc sử dụng các công ty quản lý vận hành khách sạn có thể tiết kiệm tiền cho chủ sở hữu trong thời gian dài. Các công ty quản lý khách sạn là những chuyên gia về điều hành khách sạn nên họ thường có thể điều hành các hoạt động hàng ngày hiệu quả hơn so với chủ sở hữu/người quản lý cá nhân - đặc biệt nếu chủ sở hữu có ít kinh nghiệm trong ngành khách sạn.


Ngoài ra, việc hợp tác với một công ty quản lý vận hành khách sạn sẽ giúp Chủ sở hữu nâng cao được giá trị của bất động sản khách sạn mà họ đầu tư. Đối với nhiều Chủ sở hữu thì đây là mục đích quan trọng nhất khi hợp tác với nhà quản lý vận hành.


78 lượt xem0 bình luận

Bài đăng liên quan

Xem tất cả
bottom of page