KHẢO SÁT TÂM LÝ KHÁCH DU LỊCH VIỆT NAM THÁNG 9/2020

Updated: Dec 25, 2020

Hội đồng Tư vấn Du lịch (TAB) khảo sát tâm lý và hành vi khách du lịch thời Covid-19 hồi tháng 9 rồi. Kết quả gần đúng như đánh giá của nhiều người trong ngành du lịch là người dân thận trọng hơn với việc đi du lịch trở lại sau đợt bùng phát dịch lần 2 vào cuối tháng 7 rồi.