top of page

Kết quả kinh doanh vượt trội của nhiều khách sạn khu vực Châu Á Thái Bình Dương

Các thị trường khách sạn chính của Châu Á Thái Bình Dương đã vượt qua mức lợi nhuận năm 2019 vào tháng 3/2023 về lợi nhuận gộp hoạt động trên mỗi đêm phòng có sẵn (GOPPAR), theo bản phát hành dữ liệu P&L (dữ liệu kết quả kinh doanh) của STR - tổ chức hàng đầu về thị trường và dữ liệu ngành Khách sạn.


Bali - Indonesia là thị trường ghi nhận kết quả kinh doanh tốt nhất trong tháng 3/2023 so với các thị trường khác trong khu vực Châu Á Thái Bình Dương. Tại thị trường Bali, lợi nhuận gộp/ đêm phòng (GOPPAR) trong tháng 3 đã tăng 227,6% so với trước đại dịch (2019). GOPPAR trung bình của Bali đạt 52,92 đô la Mỹ. Vào tháng 2, mức lợi nhuận gộp/phòng (GOPPAR) tại đây là 41,90 đô la Mỹ, bằng 121% so với mức năm 2019.


Thị trường New Delhi, Ấn Độ xếp thứ hai với mức GOPPAR là 82,40 USD, bằng 164,4% so với năm 2019. Mức GOPPAR này thấp hơn một chút so với hồi tháng 2 (101,71 đô la Mỹ).


Tại thị trường Hong Kong, mặc dù chỉ số GOPPAR đã được cải thiện so với tháng 2, nhưng vẫn chỉ bằng 76,1% so với năm 2019.

Bảng tổng hợp chỉ tiêu lợi nhuận gộp GOPPAR, nhiều thị trường vượt qua mốc năm 2019
Bảng tổng hợp chỉ tiêu lợi nhuận gộp GOPPAR, nhiều thị trường vượt qua mốc năm 2019

Theo như đồ thị trên thì ngoại trừ thị trường Bắc Kinh (Beijing) và Hong Kong, các thị trường còn lại như Bali, Bằng Cốc (Bangkok), New Delhi, Singapore và Sydney đều đang đạt chỉ tiêu Lợi nhuận gộp/ đêm phòng từ thời điểm tháng 3/2023 vượt hơn so với mức của năm 2019.


Chỉ số GOPPAR là gì? Nó được tính như thế nào?


GOPPAR là viết tắt của tổng lợi nhuận hoạt động trên mỗi phòng có sẵn (gross operating profit per available room).

GOPPAR là thước đo hiệu suất kinh doanh phổ biến trong ngành khách sạn, vì chỉ số này đề cập đến việc đo lường lợi nhuận của khách sạn, cung cấp bức tranh rõ ràng về tình hình kinh doanh tổng thể của khách sạn.

GOPPAR được tính bằng cách chia tổng lợi nhuận hoạt động (GOP) cho số đêm phòng sẵn có của khách sạn trong một kỳ báo cáo (tháng, quý, năm).


Có hai cách tính GOPPAR cơ bản:

- Cách đầu tiên, lấy RevPAR (Revenue Per Available Room - Doanh thu trung bình của một đêm phòng sẵn có) trừ đi chi phí vận hành khách sạn trung bình trên một đêm phòng (RevRAR - Chi phí vận hành

- Cách thứ hai, lấy GOP (Gross Operating Profit - Lợi nhuận gộp) chia cho tổng số đêm phòng trong một kỳ tính toán (tháng, quý, năm).

Lợi nhuận gộp (GOP) là phần lợi nhuận sau khi lấy Doanh thu trừ đi tất cả chi phí hoạt động của khách sạn.


Ví dụ minh họa: Tính GOPPAR của một khách sạn 100 phòng trong thời gian 1 năm (365 ngày). Giả định, tổng doanh thu khách sạn là 30 tỷ đồng/năm, chi phí vận hành 1 năm là 15 tỷ đồng.

Số đêm phòng (room night) trong một năm = 100 x 365 = 36.500 (đêm phòng)

Lợi nhuận gộp (GOP) = 30 - 15 = 15 (tỷ đồng)

GOPPAR = GOP/36.500 = 410.958 (đồng/đêm phòng)

Như vậy là trong 1 năm đã chọn, mỗi mỗi đêm phòng được lợi nhuận gộp là là 410.958 đồng.116 lượt xem0 bình luận

Bài đăng liên quan

Xem tất cả
bottom of page