KHẢO SÁT CỦA SKIFT VÀ AIG VỀ SỰ SẴN SÀNG ĐI DU LỊCH TRỞ LẠI CỦA DU KHÁCH MỸ

Updated: May 18, 2021

Trong Diễn đàn Skift toàn cầu, một khảo sát đã được thực hiện đối với những người ra quyết định để xem họ nghĩ và biết gì về khách hàng trong bối cảnh hiện tại, xem họ đang giả định gì và có điểm nào chưa khớp không.


AIG Travel đã thực hiện khảo sát 3000 khách hàng ở Mỹ, để nắm bắt tâm lý đi du lịch của khách, liệu