CẠNH TRANH MUA BÁN KHÁCH SẠN ĐANG NÓNG LÊN KHI NGÀY CÀNG CÓ NHIỀU NGƯỜI MUA THAM GIA THỊ TRƯỜNG