BÁO CÁO CỦA WTTC VỀ ĐẦU TƯ NGÀNH DU LỊCH HẬU COVID-19

COVID-19 đã đưa thế giới vào tình trạng đình trệ. Đại dịch đã tàn phá ngành Du lịch, dẫn đến

thiệt hại gần 4,5 nghìn tỷ đô la Mỹ, tình trạng thất nghiệp của 62 triệu người lao động trong năm 2020. Vốn đầu tư vào lĩnh vực Du lịch cũng giảm đáng kể từ 986 tỷ đô la Mỹ trong năm 2019 (chiếm 4,4% tổng đầu tư toàn cầu) xuống 693 tỷ USD vào năm 2020 (chiếm 3,2% tổng vốn đầu tư toàn cầu), tương đương mức sụt giảm 29,7%.Trong quá trình chờ đợi sự phục hồi của du khách quốc tế và sự quay lại của dòng vốn đầu tư, chúng ta cần hiểu các xu hướng chính, những hoạt động cần ưu tiên và những cơ hội liên quan để thúc đẩy sự tăng trưởng đầy đủ, tiềm năng của ngành Du lịch trong những năm tới.


Khi muốn xây dựng lại ngành du lịch kiên cường hơn và cạnh tranh hơn thì chúng ta cần lấy tính bền vững và tổng thể làm trọng tâm. Để đạt được thành công này thì cần có sự tham gia của tất cả các bên liên quan từ giai đoạn đầu của quá trình lập kế hoạch, từ các nhà phát triển, nhà đầu tư, các nhà lập pháp và các nhà hoạch định chính sách tới các nhóm cộng đồng.


Khi các điểm đến và chính phủ nỗ lực thu hút đầu tư, họ sẽ cần tạo ra một môi trường hỗ trợ hiệu quả và xem xét các biện pháp khuyến khích bao gồm: đánh thuế thông minh, chính sách tạo thuận lợi cho du lịch, đa dạng hóa, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và việc ứng dụng công nghệ kỹ thuật số, tích hợp quy trình đảm bảo vệ sinh và an toàn cho sức khỏe, nâng cao hiệu quả tương tác giữa các bên và hiểu rõ tầm quan trọng của lực lượng lao động có kỹ năng và được đào tạo.


Điều then chốt để hiểu được các cơ hội đầu tư trong tương lai ở lĩnh vực Du lịch và chiến lược phát triển thành công là xác định và hiểu rõ hơn tiềm năng tăng trưởng của các phân khúc du lịch khác nhau. Nghiên cứu của WTTC cho thấy rằng các chính phủ và các điểm đến đầu tư vào hoặc khuyến khích đầu tư từ khu vực tư nhân trên cả khía cạnh từ đầu tư hạ tầng cơ sở vật chất đến đầu tư hạ tầng công nghệ số, đầu tư vào Du lịch Chăm sóc sức khỏe và Y tế tới du lịch văn hóa, du lịch bền vững, và du lịch kinh doanh tùy thuộc vào từng điểm đến.


Nguồn: WTTC36 views0 comments