5 ĐIỂM CHÍNH VỀ HIỆU SUẤT THỊ TRƯỜNG KHÁCH SẠN TRUNG ĐÔNG VÀ CHÂU PHI – THEO STR

Tỷ lệ lấp đầy giảm trở lại


Vòng hạn chế mới nhất chắc chắn đã ảnh hưởng đến công suất thuê phòng của khách sạn. Mặc dù tất cả các khu vực nói chung đều giảm một lần nữa, nhưng công suất thuê phòng của Trung Đông là cao nhất với mức trung bình trong 7 ngày kết thúc vào ngày 7 tháng 2 (50,4%). Mặc dù trong giai đoạn đầu của quá trình, nhưng tin tức chung là đáng khích lệ với việc phân phối vắc xin đang tiến triển ở nhiều quốc gia trên toàn cầu. Trong khi đó, Châu Phi đạt mức lấp đầy 24,8%.


Nhu cầu cao điểm ở Trung Đông


Từ tuần kết thúc vào ngày 20 tháng 12 năm 2020 đến hết tuần kết thúc ngày 17 tháng 1 năm 2021, các khách sạn Trung Đông đã bán được trung bình 1,5 triệu đêm phòng.


Trung Đông: Hiệu suất hoạt động các thị trường


Các thị trường trọng điểm ở Trung Đông đã có sự cải thiện về công suất thuê ổn định. Trùng với lễ kỷ niệm Năm mới, một số thị trường đã công bố mức lấp đầy cao hơn 60% trong tuần kết thúc vào ngày 3 tháng 1. Dubai đạt tỷ lệ lấp đầy 76%, theo sau là Al Khobar & Dammam (72%), Dubai (62%) và Jeddah (62%).


Châu Phi: Hiệu suất hoạt động các thị trường


Tất cả các quốc gia trên khắp châu Phi đều cảm thấy tác động của các hạn chế đến năm 2020. Tuy nhiên, Seychelles và Lagos đã chứng kiến mức lấp đầy trên 40%.


Sự phát triển trong tương lai ở Châu Phi

Theo nền tảng STR’s AM: PM, châu Phi vẫn đang cho thấy một số lượng đáng kể các dự án đang đầu tư. Với 13.768 phòng đang trong quá trình hoạt động, Ai Cập có số lượng phòng theo hợp đồng cao nhất trong khu vực.


Nguồn tin: STR

8 views0 comments