top of page

Item List

Placeholder Image

NHÂN VIÊN KINH DOANH TOUR DU LỊCH (INBOUND)

QUYỀN LỢI
- Thu nhập: 10 - 15 + thưởng hiệu quả kinh doanh
- Các chế độ BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN
- Nghỉ phép 12 ngày/năm, nghỉ các lễ Tết (11 ngày/năm), thưởng các dịp Lễ Tết

Diề hành tour du lịch

NHÂN VIÊN ĐIỀU HÀNH TOUR INBOUND

QUYỀN LỢI
- Lương: 10-15 trđ
- Thưởng hiệu quả kinh doanh
- Chế độ BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ theo quy định nhà nước
- Nghỉ phép 12 ngày/năm, nghỉ các lễ Tết (11 ngày/năm), thưởng các dịp Lễ Tết

Trưởng phòng  Sales Tour

TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH - DỊCH VỤ LỮ HÀNH

QUYỀN LỢI
- Thu nhập: từ 30 triệu đồng
- Lương cứng: Thỏa thuận
- Thưởng kinh doanh: KPI cá nhân, KPI bộ phận quản lý theo chính sách của công ty

bottom of page