DỊCH VỤ LƯU TRÚ & DU LỊCH

Coxi Travel phát triển các dự án thuộc hai mảng kinh doanh chính là: Dịch vụ lưu trú và Du lịch Lữ hành. Đối với mảng kinh doanh dịch vụ lưu trú, chúng tôi tập trung vào các khu vực là trung tâm du lịch như Hà Nội, Tp. HCM, Đà Nẵng,... Đối với mảng Du lịch lữ hành, chúng tôi đình hướng trở thành nhà tư vấn và thiết kế hành trình du lịch tại Việt Nam, phục vụ nhu cầu của khách nội địa và quốc tế.