City Center Homestay_501 (10).jpg
Dự án đầu tư chuỗi khách sạn Hà Nội - Hồ Chí Minh

Sự bùng phát dịch Covid-19 đã khiến cho nhiều ngành kinh doanh điêu đứng và nền kinh tế bị ảnh hưởng nghiêm trọng, tuy nhiên lại cũng có một câu nói dân gian là “TRONG NGUY, CÓ CƠ”. Thực tế đã chứng minh là rất nhiều doanh nghiệp đã chớp được cơ hội trong khủng hoảng để thành công nhanh chóng, và sau mỗi đợt khủng hoảng, người giàu càng giàu lên, còn người nghèo lại càng nghèo đi. Chúng tôi tin là Cơ hội luôn luôn có trong thị trường, đặc biệt trong khủng hoảng sẽ gặp được những cơ hội hiếm có. Dự án của chúng tôi, Dự án “Chuỗi khách sạn tại Hà Nội và Sài Gòn” là kết quả của việc nắm bắt cơ hội như vậy giữa thời điểm dịch Covid

Thông tin chung dự án
Liên hệ với Coxi để tìm hiểu thêm dự án

Mục tiêu của chúng tôi là mở rộng tới khoảng 8-10 khách sạn trong 18 tháng tới, do vậy chúng tôi quyết định mở chiến dịch huy động vốn, tìm kiếm nhà đầu tư để cùng đồng hành trong dự án. Hiện tại, đã có một số nhà đầu tư cá nhân tham gia dự án, chúng tôi kỳ vọng sẽ tìm được thêm từ 10-20 nhà đầu tư nữa cùng đồng hành lâu dài với chúng tôi